ITM.KIBTEK11: CENGİZKÖY YENİ 132kV TM ve GÜNEŞKÖY TM TEVZİAT PROJESİ

1)CENGİZKÖY TM
Yapım Süresi: 12 Ay

Cengizköy de mevcut 66kV eski trafo merkezi demonte edilerek yerine 132kV Komple yeni trafo
merkezi yapılmıştır.
Mevcut merkez enerjili ve bölgenin elektrik ihtiyacını karşılamakta olduğundan gerekli düzenlemeler
ve tedbirler Kıb-Tek tarafından sağlandıktan sonra yeni merkezin yapımı başlanmış ve zamanında bitirilmiştir.
Mevcut eski merkezdeki enerjisiz ve şebekeden ayrılmış olan tüm çelik kontrüksiyon yapılar
taşınabilir boyutlarda ve güvenli taşımaya uygun biçimde demonte edilmiştir. Arazi içerisinde bulunan
66kV ağaç direkler ve üzerindeki techizat, 66kV tüm enerjisiz elektrik tesisatı ve cihazları ile 11kV
tecizat, cihazlar ve yapılar demonete edilmiştir Demonte edilen tüm malzemeler Güzelyurt Bölge
Amirliği sınırları içerisinde KIB-TEK ‘ambarına taşınması sağlanmıştır.

2) GÜNEŞKÖY TRAFO MERKEZİ’ne 3 ADET 132kV HAT FİDERİ ve 2 Adet 132kV Trafo ve
Fideri İLAVESİ
Yapım Süresi : 12 Ay
Güneşköy Trafo Merkezindeki mevcut boş fider yerine bir adet hat fideri donatılmıştır.
Ayrıca 132kV mevcut şaltın kuzey tarafına 1 bey ilavesi yapılacaktır. İlave edilen beye bir
adet hat fideri donatılmıştır.
Kuzey yönündeki bir beylik ilave için 132kV şaltın yola bakan tarafındaki telleme kapıya kadar
olan bölümü sökülüp ilave bey yapılmış ve şaltın yeni haline göre telleme yeniden
yapılmıştır. Mevcut 132kV ana bara ve transfer baralar ilave bey yönünde uzatılacak ve
gerekli techizat donatılmıştır. İlave baralar mevcut bara kesitleri ile aynı kesitte hatlarla
yapılmıştır.

 

Kullanılacak olan koruma röleleri ilgili fidere ait tüm SCADA sinyal listesindeki Binary ve
Analog input/output ları algılayacak yeterli giriş/çıkış a sahip olmaktadır. Fiderlere ait tüm SCADA
sinyalleri ilgili fidere ait koruma röleleri üzerinden IEC 61850 protokolu ile RTU ya gönderebilecek şekilde konfigure edilmiştir. İş
bitiminde tüm yeni fiderler ve revize edilen fiderler SCADA sisteminden kontrol edilebilir şekilde teslim edilmiştir.