ITM.KIBTEK13: MERİÇ TRAFO MERKEZİ TEVSİAT PROJESİ


I. MERİÇ TM (Yapım Süresi: 12 Ay)
 Bu merkeze bulunan mevcut metal clad binası 14 metre uzatılacaktır. Projelerde gösterilen şekilde ve mevcut binanın özelliklerine uygun olarak yapılacak olan yeni bina için gerekli tüm mimari çizimler KIB-TEK in onayına sunulacak ve onay alınmasına müteakip binanın inşaası yapılacaktır. Bu binaya ait gerekli kanallar ve binalar arası dilatasyon, bodrum geçiş kapısı ve kanal bağlantıları uygun şekilde yapılacaktır. Mevcut binaın bodrumundan yeni yapılacak binanın bodrumuna geçişin sağlanması için kapı açılacak, kablo gecişleri için ise karot ile gerekli delikler kanalların denginde açılacaktır.
 Yeni yapılacak olan Metal Clad binası içerisine 1 adet trafo giriş fideri, 6 adet kablo çıkış fideri, 1 adet ölçü hücresi, 1 adet kapasitör fideri ve 1 adet yardımcı servis trafosu fideri olmak üzere toplam 9 adet 24kV metal clad hücre temini ve montajı yapılacaktır. Tüm giriş ve çıkış fiderlerinde uzaktan okunabilen elektronik sayaç takılacaktır.
 Mevcut transfer fideri trafo fideri olarak revize edilecek olup mevcut kesici ve ayırıcıları kullanılacaktır. Bu fidere bir adet transfer ayırıcı temin edilip protallerin üzerine monte edilecektir. Fider önünde bulunan ve trafonun YG bağlantıları için ihtiyaç duyulan portal sahaya uygun şekilde yapılacaktır. Fiderin YG tarafına 3 adet 132kV parafudur ve 3 adet 132kV Akım trafosu temelleri ve çelik konstrüksiyonları yapılıp monte edilecek ve fider trafo fiderine dönüştürülecektir. Bu fider önündeki trafo kaidesi üzerine bir adet 20(25)MVA 132/11.5kV trafo temin edilip monte edilecektir. Bu trafonun OG bağlantıları için çelik konstrüksiyon ve bara sistemi kurulacak ,her faza 3 adet 1x240mm2 18/30kV Cu XLPE kablo temin edilip uygun başlıkları yapılarak trafo ve yeni metal clad binası içerisindeki giriş kesicisine bağlantıları yapılacaktır. Trafonun OG tarafına baralar üzerine parafudur temin edilip montajı yapılacaktır. Dönüştürme işlemi için gereken röle+kumanda panosu temin edilip montajı yapılacak ve dönüştürme işlemi için gereken tüm primer ve seconder bağlantılar hat ve kablo çekimi ve demontesi dahil yapılacaktır. Bu trafonun konacağı kaide üzerinde kanal yeri yapılmamıştır bu nedenle kaide üzerine TipK7 kanalına uygun şekilde kanal yapılacak ve trafo raylarının altından kabloların geçirilmesi için gerekli kırma veya delme işlemleri yapılarak yeni metal clad binasına kadar kanal yapılacak ve binaya trafo kablo girişileri bu kanladan yapılacaktır.
 Mevcut 2 adet hat fiderine ait toplam 6 adet gerilim trafosu ve 1 adet bara gerilim trafosu olmak üzere toplam 7 adet gerilim trafosu 132kV sisteme göre değiştirilecek ve yerlerine mevcut çelik konstrüksiyona uygun 132kV gerilim trafoları temin edilip monte edilecektir. Gerilim trafolarının tüm primer ve seconder bağlantıları yapılacaktır.
 Gerilim trafolarının değiştirilmesi işi ile aynı zamanda mevcut Geçitkale-Haspolat arası döşenmiş 132kV ENH’ları Meriç TM önünde nihayet direkleri mevcut olup bu direkler ile portal bağlantıları yapılacak ve şalt bu direklerden enerjilendirilecektir. Bağlantılar için gerekli tüm hat, hat izolatörü ve hırdavatları temin edilip montajı yapılacaktır.
 Bu merkezde bulunan ve mevcut metal clad binası içerisindeki tüm 11kV kesicilerin fiderleri yeni konacak olan ve yeni metal clad binası içerisindeki kesicilere KIB-TEK tarafından aktarılacak ve enerjilendirilecektir.
 Yeni metal clad binasının dışına projede gösterilen yere 1 adet kapasitör köşkü inşaa edilip içerisine 11,5kV 3000kVAr kapasitör gurubu temin edilip montajı yapılacaktır. Kapasitör gurubu yeni metal clad binasına konacak olan kapasitör fiderine bağlanacak ve devreye alınacaktır.
 Bölgeyi besleyen mevcut trafo ve OG fiderleri demonte edileceği nedeni ile iş planlamasının dikkatlice ve hassasiyetle yapılması gerekmektedir. Kesintileri asgariye indirmek için bu işle ilgili programın KIB-TEK ile birlikte hazırlanması gerekliliği bulunmaktadır.
 Şalt 132kV olarak enerjilenip bölgeyi besleyen mevcut fiderlerin aktarılması sonrasında mevcut 66/11kV trafo demonte edilip yerine bir adet 20(25)MVA 132/23kV trafo temin edilip monte edilecektir. Bu trafo fiderine ait mevcut 66kV parafudurlar demonte edilecek ve mevcut çelik konstrüksiyona uygun 132kV parafudur temin edilip montajı yapılacaktır. Mevcut trafoya ait OG parafudurlar, OG kabloları, OG baralar ve baraları tutan çelik konstrüksiyon demonte edilecektir. Yeni konacak trafonun OG bağlantıları için çelik konstrüksiyon ve bara sistemi kurulacak ,her faza 3 adet 1x240mm2 18/30kV Cu XLPE kablo temin edilip uygun başlıkları yapılarak bağlanacaktır. Trafonun OG tarafına baralar üzerine parafudur temin edilip montajı yapılacaktır.
 Mevcut metal clad binası içerisindeki mevcut 11kV kesiciler demonte edilecek ve yerine 2 adet trafo giriş fideri, 10 adet kablo çıkış fideri, 2 adet ölçü hücresi, 2 adet kapasitör fideri ve 1 adet yardımcı servis trafosu fideri olmak üzere toplam 15 adet 24kV metal clad hücre monte edilecektir. Yeni konacak 132/23kV trafonun OG kabloları yeni trafo giriş hücrelerinden birine bağlantıları yapılacak ve hücreler yeni konan trafodan enerjilendirilecektir. Tüm giriş ve çıkış fiderlerinde uzaktan okunabilen elektronik sayaç takılacaktır. Demonte edilecek olan 11kV kesiciler Yeniboğaziçi TM’ne nakledilecek ve bina içerisine uygun şekilde muhafaza edilecek şekilde konacaktır.
 Bu merkezdeki mevcut kapasitör köşkleri 23kV kapasitör guruplara uygun şekilde yükseltilecek ve içerisine 2 adet 23kV her biri 3000kVAr kapasitör gurubu temin edilip montajı yapılacaktır. Kapasitör gurupları yeni konacak olan 24kV kapasitör fiderlerine bağlanacak ve otomatik çalışacak şekilde enerjilendirilecektir.
 Kumanda binası önündeki mevcut donatılmış trafo fiderine ait sekonder sistemi gözden geçirilerek mevcut projesine uygun çalışıp çalışmadığı test edilecek ve görülen aksaklıklar giderilecektir. Bu trafo fiderine mevcut parafudur çelik konstrüksiyonu üzerine 3 adet 132kV parafudur temin edilecek ve montjı yapılarak fider ileride konacak trafo için hazır hale getirilecektir.
 Şalttaki mevcut boş bey içerisine bir adet 132kV Tk’sız kesici ve iki adet ayırıcı temin edilip montajı yapılacak ve transfer fideri olarak tasarlanıp montajları yapılacaktır. Fider için bir adet saha dağıtım kutusu temin edilecek ve mevcut eski transfer fiderine ait projelere uygun olarak monte edilip tüm bağlantıları yapılacaktır. Bu fider için mevcut transfer fiderine ait röle/ kumanda panosu kullanılacak olup gerekli tüm seconder ve primer baglantılar, kaplaj değişikliği yapılıp projelerine uygun olarak kurulacaktır. Yeni transfer fiderin kaplajı için gerekli kablo kanalları projelerde gösterilen şekilde inşaa edilecek ve yeni transfer fideri komple çalışır vaziyette teslim edilecektir.
 Merkeze yeni kurulacak olan 132kV ve Orta Gerilim (OG) fiderlerin tamamı IEC 61850 edition 2 protokoluna uygun röleler ve sekonder malzemelerle donatılarak mevcut KIB-TEK SCADA sistemine adapte edilecektir.
 Gerekli revizyonların yapılması ve ilave fiderler için gerekli tüm primer ve sekonder işler ile tüm inşaat işleri ve gerekli kanallar projede gösterilen şekilde yapılacaktır.
 Yeni yapılacak olan Trafo fiderlerine ait koruma değerleri trafo üreticisi ile istişare edilerek koruma değerleri belirlenecek ve rölelere yüklenecektir.
 132kV ta dönüşecek olan hat fiderlerinin koruma değerleri (mesafe koruma ve artcı aşırı akım korumaları) hatlara ve şebekeye uygun koruma koordinasyonu değerleri hesaplanacak ve rölelere yüklenecektir. Mesafe korumaların değerleri için şalta gelen hatların hat empedans değerleri ölçümü yapılacak ve ölçülen empedans değerlerine göre mesafe koruma değerleri rölelere atanacaktır.
 Merkeze ait tüm revisyonları ve yapılan işlemleri kapsayan As-Built projeler hazırlanacak ve sözleşme bitiş tarihi öncesi teslimi yapılacaktır.
 Bu merkeze 1 adet 50kVA 3 faz bir jeneratör monte edilecek, jeneratör sistemi için kontrol odasına AC YSP yanına bir Change Over panosu kurulacak ve elektrik kesildiğinde jeneratör otomatik olarak devreye girecek ve AC YSP’nu besleyecek şekilde bir sistem kurulacaktır.
 Mevcut Trafo merkezinde bulunan ve hasarlı tel fensin gerekli bölümünün tamiri yapılacaktır.