KIBTEK Kompanzayson Sistemi Kurulumu

Muhtelif yerlerdeki trafo merkazlerine kompanzasyon sistem temini ve montajı başarı ile yapılmıştır.