ITM.KIBTEK08 Projects

KIYMET GROUP OF COMPANIES LTD / ITM.KIBTEK08 Projects

ITM.KIBTEK08 Projects

ITM.KIBTEK08: Geçitköy SS Project

ÇAMLIBEL TM

2 of 132 / 23.02 kV 20/25MVA Power Transformer and complete transformer feeders on the empty transformer feeder at Çamlıbel 132kV Substation and transformer platforms, the extension of building where Medium Voltage Cubicles are located together with its basement by 6.5 metre and 9 of 24kV Metal Clad Cubicles (2 transformer inputs, 3 output feeder, 2 capacitor feeder output, 1 instrument transformer and 1 auxiliary service cubicle- all cubicles would be fully-equipped), 2 of 2400kVAr capacitor group within existing empty capacitor pergola and 22kV auxiliary service transformer materials were all supplied and assembled. The control and relay panels of these new feeders were supplied and installed in the existing relay and control room of SS where the authority designated. The new feeders are adapted to the current KIB-TEK SCADA system. It was delivered as being able to control and monitor all functions under SCADA Signal List. All excavations were performed manually at the substation since the switch had energy. Within the scope of project, following the routes on the maps given in the project drawings, a total of 3850-metre channel excavation and 7 (2x3Phase + 1 emergency cable) 1x300mm2 18/30kV XLPE cable (26950 metre cable) laying work between Çamlıbel SS-Geçitköy Pumping Station and a total of 3000-metre channel excavation and 4 (3Phase + 1 emergency cable) 1x95mm2 18/30kV XLPE cable (12000 metre cable) laying work between Geçitköy Pumping Station-Güzelyalı Pumping Station, supply of cable and additional-cap materials, channel excavations, cable laying materials and labour including the joints and all termination were performed in accordance with the KIB-TEK cable laying principles. A total of 3850 metre channel excavation and cable laying between Çamlıbel SS-Geçitköy Pumping Station together with 12-core fibre cable laying works were conducted. The fibre cable laying was performed in accordance with the rules of TRNC Telecommunication Department within 2”PVC pipe with manhole in about every 90 metres. 1st Phase Works Delivery Period: 5 Months Due to the emergency of works, a 132 / 23.02 kV 20/25MVA Power Transformer and complete transformer feeders, the extension of building where Medium Voltage Cubicles are located together with its basement by 6.5 metre and 9 of 24kV Metal Clad Cubicles next to the existing 11kV cubicles and control and relay panels of these new feeders were supplied and assembled in the 1st phase works. The new control and relay panel was adjusted in accordance with 2 transformer feeders, and the relays and all other secondary equipment of transformer feeder would be supplied and installed on the panel. Additionally, the control panel where the phase and fan controls of transformers would be conducted, and the voltage regulators are placed would be supplied and assembled. All new MV and HV feeders are adapted to KIB-TEK SCADA system. Within the scope of 1st phase, a total of 3850-metre channel excavation and 7 (2x3Phase + 1 emergency cable) 1x300mm2 18/30kV XLPE cable (26950 metre cable) laying work between Çamlıbel SS-Geçitköy Pumping Station and a total of 3000-metre channel excavation and 4 (3Phase + 1 emergency cable) 1x95mm2 18/30kV XLPE cable (12000 metre cable) laying work between Geçitköy Pumping Station-Güzelyalı Pumping Station were undertaken respectively. 2nd Phase Works Delivery Period: 10 Months In the 2nd phase works, a 132 / 23.02 kV 20/25MVA Power Transformer and complete transformer feeder would be assembled. The relay and controls of second transformer assembled in the 2nd phase are adjusted in the way to control from the 1st phase relay and control panel. Additionally, the control panel where the phase and fan controls of transformers would be conducted, and the voltage regulators are placed would be supplied and assembled. Under the existing empty capacitor pergola, 2 of 2400kVAr capacitor group was supplied and assembled. A 22kV auxiliary service transformer next to the existing auxiliary service transformer is supplied assembled and connected to the 24kV Metal clad auxiliary service transformer assembled in the 1st phase. The LV outputs of existing and new auxiliary service transformers are installed on the change over panel shown in project drawings. The changeover output is connected to the LV auxiliary service panel. All new MV and HV feeders are adapted to KIB-TEK SCADA system.
Çamlıbel TM-Geçitköy Pompa İstasyonu arası toplam 3850 metre kanal kazısı ve kablo döşenmesi işi ile birlikte 12 kıllı fiber kablo döşenmesi işi yapılmıştır. Fiber kablo, KKTC Telekominikasyon Dairesi kurallarına uygun şekilde 2” PVC boru içerisinde döşenecek ve yaklaşık her 90 metreye bir rogar yapılmıştır.
<strong>1.Etap İşler Teslim Süresi: 5 Ay</strong>
İşin aciliyeti nedeni ile 1. Etap İşlerde 1 adet 132 / 23.02 kV 20/25MVA Güç Trafosu ve komple trafo fideri, Orta Gerilim Hücrelerinin bulunduğu bina bodrum katı ile birlikte 6.5 metre uzatılması ve mevcut 11kV Hücrelerin yanına 9 adet 24kV Metal Clad Hücresi , bu yeni fidere ait kontrol ve röle panosu temin ve montajı yapılmıştır. Yeni kurulan kontrol ve röle panosu 2 trafo fiderine göre düzenlenerek, temin edilen pano üzerine trafo fiderine ait röleler ve diğer tüm sekonder techizat temin edilip donatılacaktır. Ayrıca Trafonun kademe ve fan kontollerinin yapılacağı ve gerilim regülatörlerinin de bulunduğu kontrol pansu temin edilip montajı yapılacaktır. Yeni düzenlenen tüm OG ve YG fiderler mevcut KIB-TEK SCADA sistemine adapte edilmiştir. 1.Etap kapsamında, Çamlıbel TM-Geçitköy Pompa İstasyonu arası toplam 3850 metre kanal kazısı ve içerisine 7 adet (2x3Faz + 1 kablo yedek) 1x300mm2 18/30kV XLPE kablo (26950 metre kablo) döşenmesi, Ayrıca Geçitköy Pompa İstasyonu-Güzelyalı pompa istasyonu arası 3000 metre kanal kazısı ve içerisine 4 adet (3Faz +1 kablo yedek) 1x95mm2 18/30kV XLPE kablo (12000 metre kablo ) döşenmesi işleri yapılmıştır.
<strong>2.Etap İşler Teslim Süresi: 10 Ay</strong>
2. Etap İşlerde 1 adet 132 / 23.02 kV 20/25MVA Güç Trafosu ve komple trafo fideri donatılacaktır. 2. Etapta kurulacak olan ikinci trafonun röle ve kontrolları 1. Etapta kurulan röle ve kumanda panosu üzerinden sağlanacak şekilde düzenlenmiştir. Ayrıca Trafonun kademe ve fan kontollerinin yapılacağı ve gerilim regülatörlerinin de bulunduğu kontrol pansu temin edilip montajı yapılmıştır. Mevcut boş kapasitör çardağı içerisinde 2 adet 2400kVAr kapasitör gurubu temini ve montajı yapılmıştır. Mevcut yardımcı servis trafosunun yanına 1 adet 22kV yardımcı servis trafosu temini ve montajı yapılıp 1. Etapta kurulan 24kV Metal clad yardımcı servis trafosu fiderine bağlantısı yapılmıştır. Mevcut ve yeni kurulacak yardımcı servis trafolarının AG çıkışları projede çizimlerinde gösterildiği gibi temin edilen change over panosuna girişleri yapılmıştır. Change over çıkışı AC yardımcı servis panosuna bağlanmıştır. Yeni düzenlenen tüm OG ve YG fiderler mevcut KIB-TEK SCADA sistemine adapte edilmiştir.

en_GBEnglish (UK)
tr_TRTürkçe en_GBEnglish (UK)